vmbo-tl, havo, vwo

Veelgestelde vragen

Als je boven in het menu op ‘op het Limus’ klikt, kom je op onze schoolwiki pagina. Daar vind je heel veel informatie over hoe het is om bij ons op school te zitten.

Wij zijn een school voor vmbo-tl, havo en vwo.

Nee, wij bieden geen gymnasium. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, worden extra uitgedaagd in onze projecten.

In augustus 2023 zijn wij gestart aan de Oesterzwam 1 (Vleuten). We maken de eerste schooljaren gebruik van het gebouw van VOLT!. Deze school ligt dichtbij de plek waar ons nieuwe gebouw komt. We hebben hier onze eigen ruimtes op de bovenste verdieping, bereikbaar via een eigen trappenhuis. Ook maken we gebruik van faciliteiten die ze op VOLT! hebben: het schoolplein, de kantine, gymzaal en fietsenrekken. 

Rond 2026-2027 verhuizen we naar ons splinternieuwe gebouw dat gepland staat op nieuwbouwlocatie Hindersteinlaan.

Het Limus College is ontwikkeld door een team ervaren en enthousiaste docenten, leerkrachten en onderwijsontwikkelaars, die werken in het basis- en voortgezet onderwijs op verschillende scholen van PCOU Willibrord. Het Limus College is onderdeel van deze scholengroep, die onderwijs verzorgt voor ruim 20.000 leerlingen op 30 scholen voor basis- en speciaal (voortgezet) onderwijs en 13 scholen voor voortgezet onderwijs. Het bestuur van de scholengroep ziet toe op de kwaliteit van ons onderwijs. Bovendien betrekken we ouders, leerlingen, organisaties en het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van de school, door hen op verschillende momenten mee te laten denken. Ook hebben we een gestructureerde kwaliteitszorg en een gedegen schoolplan waarin we onze ontwikkeling voor de komende vier jaar beschrijven.

Wij zien de ontwikkeling van jouw kind als een samenwerking tussen leerling, school en ouders. We stemmen dus regelmatig met elkaar af. Daarnaast zijn ouders meer dan welkom om een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld taallessen, als gastdocent bij projecten of aanbieder van meeloop- en stageplekken. Uiteraard is dat op vrijwillige basis.

Leerlingen zitten bij ons in kleine mentorgroepen, zodat de mentor elke leerling goed kan begeleiden en zicht heeft op zijn ontwikkeling. Mentoren hebben ook veel contact met elkaar. Heeft een leerling meer nodig, dan overleggen we samen met ouder(s) en onze coördinator passend onderwijs hoe we een leerling het beste verder kunnen helpen. Voor meer informatie hierover, zie de pagina ‘op het Limus’!

De eerste drie jaar zitten leerlingen met tl-, havo- en vwo-leerlingen bij elkaar in één groep. De kernvakken krijgen ze op hun eigen niveau, de projecten en de verdiepingslessen doen ze met schoolgenoten met een verschillend schooladvies en (in de toekomst) van verschillende leerjaren. Meer hierover lees je bij Ons onderwijs.

Jazeker, juist zelfs!

In een project leren ze samenwerken met medeleerlingen met andere achtergronden en kennisniveaus, net zoals je dat in het echte leven doet.

Leerlingen nemen verschillende rollen aan en kunnen daardoor ervaren welke rol hen het beste ligt en hoe ze ook in andere rollen kunnen groeien. In de verdiepingslessen die bij projecten horen, dagen we leerlingen uit op hun eigen niveau en stimuleren we hen om steeds een klein stapje verder te gaan. De docent van een verdiepingsles kijkt waar elke leerling staat, waar hij behoefte aan heeft en stemt daar de lessen op af. Dat geldt ook voor leerlingen die bijvoorbeeld qua (theoretische) kennis verder zijn dan de rest.

Samenwerken is één van de competenties waar we veel aandacht aan besteden.

Met de docent(en) bepalen leerlingen wat ze gaan doen en welke rol elke leerling op zich neemt. Samenwerken in een groep gaat via de scrum-methodiek; een soort methode om slim, snel en handig samen te werken. Iedere projectperiode reflecteren leerlingen op hun ontwikkeling op één of meerdere competenties. Na ons eerste project hebben leerlingen gereflecteerd op hoe zij samenwerken en zelf doelen gesteld voor een vervolgstap.

Wereldburgerschap is één van de zes mondiale vaardigheden waar je op het Limus aan werkt, naast karakterontwikkeling, samenwerken, communicatie, creativiteit en kritisch denken.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste wereldburgers en leren en ervaren hoe zij onderdeel zijn van de wereld om hen heen. Daarom is er bij ons op school veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. We praten over wat er speelt in de wereld, wat we hiervan vinden en wat we zelf kunnen doen om een positieve bijdrage te leveren. Dit betekent ook dat ze kennis maken met mensen uit verschillende landen; dichtbij, in de groep/school/wijk of verder weg in de wereld. Dit komt vooral terug in onze projecten.

We gebruiken laptops op school voor informatie en verwerking. Daarnaast werken we ook met boeken en ander materiaal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het maken van modellen, maquettes, muziek of demonstraties.

Meer informatie over blended learning vind je hier

Als je nieuwsgierig bent, wilt weten hoe dingen in elkaar zitten, het leuk vindt om samen en zelfstandig te werken, en (deels) zelf wilt kiezen wat je gaat leren. En kun je dit nog niet, maar wil je het wel leren? Dan ben je ook hartstikke welkom. Want daar helpen we je natuurlijk bij. Je bent van harte welkom op een open dag of lesmiddag, zodat je echt ervaart of de school je leuk lijkt.

Zeker! Vraag even aan je leraar van groep 8 of hij je aan kan melden. Kan hij dat niet? Dan kan een van je ouders via www.naarhetvo.nl een aanmeldformulier opvragen en inleveren. Zij zorgen er dan voor dat jij wordt aangemeld bij het Limus.

Alle scholen in Utrecht verschillen een beetje ten opzichte van elkaar. Ons onderwijs is gebaseerd op nieuwste wetenschappelijke onderzoeken en daarmee ook wel iets anders dan op een ’traditionele school’.

Wij onderscheiden ons door onderwijs te verzorgen dat past bij de ontwikkeling van het tienerbrein. Dat is onderwijs in projecten waarbij je brein dat wat je leert bij verschillende vakken met elkaar kan verbinden. Op die manier onthoud je de stof beter!

Daarnaast werken wij met een brede en verlengde brugklas, zodat je alle tijd hebt om je te ontwikkelen. We dagen jou daarbij uit op jouw niveau door het aanbieden van verdiepingslessen. Daarnaast werk je bij de projecten samen met leerlingen van verschillende niveaus, net als in de échte wereld. 

De kernvakken en talen krijg je op je eigen niveau, ook hier krijg je gedurende de eerste drie jaren voor elk vak de ruimte om te ontdekken wat jij aankunt. 

Vanaf het derde jaar bepalen we samen welke examenroute jij gaat volgen.

Lees hier meer over ons onderwijs.

Op het Limus hebben we geen traditionele klassen.

Je zit in een vaste stamgroep met ongeveer 20 tot 30 leerlingen. Daarmee start je ‘s ochtends op en sluit je de dag af, onder begeleiding van je vaste mentor/coach. 

Tijdens de kernvaklessen en projecten werk je vaak met dezelfde leerlingen, maar wel in verschillende samenstellingen. 

Om 9.00 uur start jouw dag en om 15:25 uur is je dag afgelopen.

De school gaat open om 8.30 uur en is na afloop van jouw lessen nog in elk geval tot 16:25 open. Onze leerlingen komen regelmatig iets eerder naar school, of blijven na afloop hangen: gewoon, omdat ze het leuk vinden om hier te zijn.

Op het Limus krijg je alle vakken.

De kernvakken zijn Nederlands, Engels en wiskunde.

In projecten zijn alle andere vakken zoals bijvoorbeeld geschiedenis, biologie, scheikunde, kunst en economie verwerkt. Je kunt kiezen voor een vreemde taal, zoals Chinees of Spaans. En natuurlijk krijg je ook sportlessen.

Als je je tijd gedurende de dag goed gebruikt, hoef je thuis weinig of geen huiswerk meer te maken.

Tijdens de kernvakuren en verdiepingslessen heb je genoeg tijd om opdrachten te maken. Tijdens projecturen werk je aan je project. Voor een toets of examen moet je thuis wel leren en oefenen.

Bij de kernvakken en talen meten we geregeld waar jij staat en hoe je ontwikkeling is. We toetsen daarbij wel minder dan de meeste scholen.

Er zijn er verschillende manieren waarop we meten wat je hebt geleerd, een papieren toets is er slechts één van. We toetsen soms ook grotere hoeveelheden stof omdat we het belangrijk vinden dat je dat ook leert richting je examens.

Jouw beheersing van de lesstof die bij de projecten hoort, meten we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met een quiz aan het eind van een verdiepingsles of een toets over de stof van een aantal verdiepingslessen bij elkaar.

Elk project sluit je af met een presentatie. De vorm kies je meestal zelf. Denk bijvoorbeeld aan een tentoonstelling, een demonstratiepracticum, een uitvoering of een powerpoint of Prezi.

Op het Limus leer je veel vanuit projecten én loop je stages vanaf leerjaar 1.

Bij die projecten heb je altijd theoretische kennis nodig. In de verdiepingslessen krijg je alle theorie aangeboden die past bij jouw project en daarin komen dus alle vakken aan bod. Denk aan bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, economie, ict en maatschappijleer. Daarnaast leer je in de verdiepingslessen alle praktische vaardigheden om je project te kunnen presenteren.

Doordat je vanaf leerjaar 1 al veel in aanraking komt met levensechte projecten en stages ontdek je al gauw waar jouw interesses liggen. Dat helpt bij het kiezen van een profiel en vervolgstudie. Op basis van jouw wensen, interesses én jouw vorderingen bepalen we in de loop van je derde jaar welk profiel je gaat volgen in de bovenbouw. Net als op elke middelbare school kan je ook op het Limus kiezen uit de gangbare profielen NT (Natuur en Techniek), NG (Natuur en Gezondheid), EM (Economie en Maatschappij), CM (Cultuur en Maatschappij).

In de onderbouw (jaar 1 t/m 3) krijg je Engels en Nederlands.

Daarnaast bieden we de vreemde talen Spaans en Duits aan. Ook werken we met een taallab, waarbinnen je ook een andere vreemde taal kunt gaan leren. Je kan in leerjaar drie uiteindelijk kiezen in welke van die vreemde talen je ook werkelijk examen doet. 

IMYC staat voor International Middle Years Curriculum en is een onderwijsconcept voor leerlingen van 11 – 15 jaar, dat helemaal opgebouwd is rondom de behoeftes van het tienerbrein. Op het Limus gebruiken we het als basis voor onze projecten, op die manier verbinden we verschillende vakken en vakgebieden met elkaar, daardoor kan jouw brein goed verbindingen leggen en dingen onthouden.

Op basis van onderzoek is gebleken dat het werken met leerdoelen leerlingen richting geeft aan het leren. Bij het lezen van een leerdoel ga je zelf al de belangrijkste woorden eruit lichten, ze bevorderen dat jij zelf als leerling kan en gaat inschatten of je iets al kunt én ze zorgen ervoor dat feedback effectiever wordt.

Leerlingen en docenten kunnen elkaar en zichzelf namelijk beter en gerichter feedback, feed up of feed forward geven als ze dat aan de hand van leerdoelen doen.

Wij gebruiken een systeem met leerdoelen dat gekoppeld is aan alle lessen en projecten. Wij bepalen steeds per periode of project welke doelen hierin aan bod komen. Als leerling, maar ook als ouder en docent of mentor kun je daarna zien wat er behaald is en krijg je per vak en project feedback op je ontwikkeling in die leerdoelen.

De feedback en ontwikkeling op leerdoelen is dus het belangrijkste. Je krijgt gedurende het jaar ook de kans om met de feedback die je hebt gekregen aan leerdoelen te werken die je nog niet behaald hebt maar wel graag alsnog wil behalen.

Nieuwe vraag?

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar info@limus.nl

Hoera!

In augustus 2023 starten we met xx leerlingen!

Contact

Vragen? Stel ze gerust! We nemen zo snel mogelijk contact op.