VMBO-TL, HAVO, VWO

Veelgestelde vragen

Wij zijn een school voor vmbo-tl, havo en vwo.

Nee. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, worden extra uitgedaagd in de projecten.

In augustus 2023 starten we aan de Oesterzwam 1 (Vleuten). We maken de eerste schooljaren gebruik van het gebouw van VOLT!, een andere middelbare school in de buurt. Deze school ligt dichtbij de plek waar ons nieuwe gebouw komt. We hebben hier onze eigen ruimtes op de bovenste verdieping, bereikbaar via een eigen trappenhuis. Ook maken we gebruik van faciliteiten die ze op VOLT hebben: een ruim schoolplein, kantine, gymzaal en fietsenrekken, daarin krijgen we zoveel mogelijk ons eigen gedeelte. De komende maanden maken we hier goede afspraken over, zoals verschillende start- en pauzetijden.

Rond 2026-2027 verhuizen we naar ons splinternieuwe gebouw aan de Hindersteinlaan.

Het Limus College is ontwikkeld door een team ervaren en enthousiaste docenten, leerkrachten en onderwijsontwikkelaars, die werken in het basis- en voortgezet onderwijs op verschillende scholen van PCOU Willibrord. Limus College is onderdeel van deze scholengroep, die onderwijs verzorgt voor ruim 20.000 leerlingen op 30 scholen voor basis- en speciaal (voortgezet) onderwijs en 13 scholen voor voortgezet onderwijs. Het bestuur van de scholengroep ziet toe op de kwaliteit van ons onderwijs. We weten dus goed wat we doen. Bovendien betrekken we ouders, leerlingen, organisaties en het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van de school, door hen op verschillende momenten mee te laten denken. Ook hebben we een gestructureerde kwaliteitszorg en een gedegen schoolplan waarin we onze ontwikkeling voor de komende vier jaar beschrijven.

Wij zien de ontwikkeling van jouw kind als een samenwerking tussen leerling, school en ouder. We stemmen dus regelmatig met elkaar af. Daarnaast zijn ouders meer dan welkom om een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld taallessen, als gastdocent bij projecten of aanbieder van meeloop- en stageplekken. Uiteraard volledig op vrijwillige basis.
Leerlingen zitten bij ons in kleine mentorgroepen, zodat de mentor elke leerling goed kan begeleiden en zicht heeft op zijn ontwikkeling. Mentoren hebben ook veel contact met elkaar. Heeft een leerling meer nodig, dan overleggen we samen met ouder(s) en onze zorgcoördinator hoe we een leerling het beste verder kunnen helpen.
De eerste drie jaar zit je met tl-, havo- en vwo-leerlingen bij elkaar in één groep. De verdiepingslessen en de projecten doe je dus met schoolgenoten met een verschillend schooladvies en (in de toekomst) van verschillende leerjaren. Kernvakken volg je op je eigen niveau. Meer hierover lees je bij Ons onderwijs.
Jazeker. In een project leer je samenwerken met medeleerlingen met andere achtergronden en kennisniveaus, net zoals je dat in het ‘echte’ leven doet. Leerlingen nemen verschillende rollen aan en kunnen daardoor ervaren welke rol hen het beste ligt en hoe ze ook in andere rollen kunnen groeien. In de verdiepingslessen die bij projecten horen, dagen we leerlingen uit op hun eigen niveau en stimuleren we hen om steeds een klein stapje verder te gaan. De docent van een verdiepingsles kijkt waar elke leerling staat, waar hij behoefte aan heeft en stemt daar de lessen op af. Dat geldt ook voor leerlingen die bijvoorbeeld qua kennis verder zijn dan de rest.
Met de docent(en) bepalen leerlingen wat ze gaan doen en welke rol elke leerling op zich neemt. Samenwerken in een groep gaat via de scrum-methodiek; een soort methode om slim, snel en handig samen te werken. En een vast stappenplan.
Wereldburgerschap is één van de zes mondiale vaardigheden waar je op het Limus aan werkt, naast karakterontwikkeling, samenwerken, communicatie, creativiteit en kritisch denken. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste wereldburgers en dat je leert en ervaart hoe je onderdeel bent van de wereld om je heen. Daarom is er bij ons op school veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. We praten over wat er speelt in de wereld, wat we hiervan vinden en wat we zelf kunnen doen om een positieve bijdrage te leveren. Dit betekent ook dat je kennis maakt met mensen uit verschillende landen; dichtbij, in je groep/school/wijk of verder weg in de wereld. Dit komt vooral terug in onze projecten.
We gebruiken laptops op school voor informatie en verwerking. Daarnaast werken we ook met boeken en ander materiaal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het maken van modellen, maquettes, muziek of demonstraties.

Als je nieuwsgierig bent, wilt weten hoe dingen in elkaar zitten, het leuk vindt om samen en zelfstandig te werken, en (deels) zelf wilt kiezen wat je gaat leren. En kun je dit nog niet, maar wil je het wel leren? Dan ben je ook hartstikke welkom. Want daar helpen we je natuurlijk bij. Je bent van harte welkom op een open dag of lesmiddag, zodat je echt ervaart of de school je leuk lijkt.

Zeker! Vraag even aan je leraar van groep 8 of hij je aan kan melden. Kan hij dat niet? Dan kan een van je ouders via www.naarhetvo.nl een aanmeldformulier opvragen en inleveren. Zij zorgen er dan voor dat jij wordt aangemeld bij het Limus.

Elke school is anders, maar een paar grote verschillen zijn er wel. Zo kom je bij ons niet terecht in een brugklas met leerlingen met hetzelfde leerniveau, maar werk je de eerste drie jaar samen met leerlingen van verschillende niveaus. Vanaf het derde jaar bepalen we samen in welke richting je eindexamen gaat doen. Hierdoor heb je meer tijd om je te ontwikkelen naar het niveau dat bij jou past. Op het Limus krijg je weinig ‘losse’ vakken, behalve Nederlands, Engels en wiskunde. De rest leer je in projecten en verdiepingslessen. Op die manier leer je wel alle stof die je moet leren, in verbinding met elkaar. Lees meer over ons onderwijs.

Op het Limus hebben we geen traditionele klassen. Je zit in een vaste groep met ongeveer 20 tot 30 leerlingen. Daarmee start je ‘s ochtends op en sluit je de dag af, onder begeleiding van je vaste mentor/coach. De rest van de dag zit je in verschillende groepen bij elkaar.
De school gaat open om 8.30 uur. Om 9.00 uur start jouw dag en rond 15:00 uur ben je meestal klaar.
Op het Limus krijg je alle vakken. De kernvakken zijn Nederlands, Engels en wiskunde. In projecten zijn alle andere vakken zoals bijvoorbeeld geschiedenis, biologie, scheikunde, kunst en economie verwerkt. Je kunt kiezen voor een vreemde taal, zoals Chinees of Spaans. En natuurlijk krijg je ook sportlessen.
Als je je tijd goed gebruikt, hoef je thuis weinig/geen huiswerk meer te maken. Tijdens de kernvakuren en verdiepingslessen heb je genoeg tijd om opdrachten te maken. Tijdens projecturen werk je aan je project. Voor een toets of examen, moet je thuis wel leren en oefenen.
Er zijn verschillende manieren waarop we meten wat je hebt geleerd, een toets is er slechts één van. Bij de kernvakken meten we geregeld waar je staat. De lesstof die bij de projecten hoort, volgen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met een quiz aan het eind van een verdiepingsles of een toets over de stof van een aantal verdiepingslessen bij elkaar. Elk project sluit je af met een presentatie. De vorm kies je meestal zelf. Denk bijvoorbeeld aan een tentoonstelling, een demonstratie-practicum, een uitvoering of een powerpoint of Prezi.

Op het Limus leer je veel vanuit projecten. Bij die projecten heb je altijd theoretische kennis nodig. In de verdiepingslessen krijg je alle theorie aangeboden die past bij jouw project en daarin komen dus alle vakken aan bod. Denk aan bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, economie, ict en maatschappijleer. Daarnaast leer je in de verdiepingslessen alle praktische vaardigheden om je project te kunnen presenteren. Op basis van jouw wensen, interesses én jouw vorderingen in de projecten en verdiepingslessen, bepalen we aan het begin van je derde jaar welk profiel je gaat volgen in de bovenbouw. Op het Limus kun je kiezen uit de gangbare profielen NT (Natuur en Techniek), NG (Natuur en Gezondheid), EM (Economie en Maatschappij), CM (Cultuur en Maatschappij). Doordat je via Schoolpoort ziet waar je aan hebt gewerkt, ontdek je wat je interessant vindt en waar je goed in bent. 

In de onderbouw (jaar 1 t/m 3) krijg je Engels en Nederlands. Daarnaast maak je in ons Taallab kennis met andere talen.
IMYC staat voor International Middle Years Curriculum en is een onderwijsconcept voor leerlingen van 11 – 15 jaar, dat helemaal opgebouwd is rondom de behoeftes van het tienerbrein. Op het Limus gebruiken we het als basis voor projecten, op die manier verbinden we verschillende vakken en vakgebieden met elkaar.

Op het Limus werk je veel aan projecten. Voor elk project staan taken voor je klaar in Schoolpoort, jouw online leerplatform. De docent koppelt daar leerdoelen aan. Daarnaast krijg je ruimte om zelf te bepalen wat je wilt leren; waar ben je nieuwsgierig naar, waar wil je mee oefenen? In overleg passen we jouw taken aan, zodat jouw eigen leerdoelen er ook een plek in vinden. Al je werk (opdrachten, presentaties, werkstukken, beoordelingen) komt terecht in je portfolio in Schoolpoort. Daarin kunnen jij en je docenten precies zien wat je al beheerst, waar je nog mee bezig bent en wat er nog komt. We houden, samen met jou, je ontwikkeling dus goed in de gaten! Je ouders kunnen in Schoolpoort meekijken met je voortgang en ontwikkeling.

 

En cijfers? Die krijg je wel, maar niet alleen maar. Per taak bepaalt de docent of, waarop en hoe je wordt beoordeeld. Je krijgt feedback, waardoor je weet wat goed gaat en wat nog niet. Daar heb je meer aan dan alleen een cijfer. Natuurlijk krijg je ook toetsen, zodat we goed weten waar je staat. Tijdens een project check je tussendoor of je de theorie beheerst. Is die meting onvoldoende? Dan maak je de toets nog een keer, totdat je het allemaal weet. Aan het eind van het project is er een eindtoets, maar dan weet je eigenlijk allang al dat je het kunt.

Nieuwe vraag?

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar info@limus.nl of stel hem via het contactformulier.

Hoera!

In augustus 2023 starten we met xx leerlingen!

Contact

Vragen? Stel ze gerust! We nemen zo snel mogelijk contact op.