vmbo-tl, havo, vwo

Ons onderwijs

Ontdek hoe we werken op school

Ben jij...

 • nieuwsgierig en onderzoekend
 • benieuwd naar hoe dingen in elkaar zitten

Vind jij het leuk om...

 • informatie op te zoeken en iets te maken waardoor je kunt laten zien wat je geleerd hebt?
 • samen te werken aan een project?

Wil jij...

 • snappen waarvoor je iets leert
 • (deels) kiezen wat je gaat leren
 • zelfstandig werken aan je eigen doelen
Dan ben jij een Limus-leerling! Natuurlijk hoef je dit nog niet allemaal te kunnen als je bij ons op school begint. Wij helpen je graag je hierin te ontwikkelen.

De wereld om je heen

De wereld waarin je leeft, gaat verder dan de grenzen van ons land. Daarom leer je op het Limus de wereld om je heen kennen. Hoe doen we dat? 

 • We praten met elkaar over wat er speelt in de wereld, wat we hiervan vinden en wat we zelf kunnen doen om een positieve bijdrage te leveren.
 • Je maakt kennis met mensen uit verschillende landen. Dit kan in je projectgroep, de wijk, of verder weg in de wereld.
 • Je kunt stages en vrijwilligerswerk doen in het buitenland.
 • Je kunt kiezen voor één of meer verschillende vreemde talen.
 • We gebruiken het internationaal curriculum van IMYC. 

Op het Limus hebben we geen traditionele klassen. Je zit in een vaste groep met ongeveer 20 tot 30 leerlingen. Daarmee start je ‘s ochtends op en sluit je de dag af, onder begeleiding van je vaste mentor/coach. De rest van de dag zit je in verschillende groepen bij elkaar.

Kernvakken

De kernvakken zijn Nederlands, Engels en wiskunde. Deze vakken volg je op je eigen leerniveau/schoolniveau, dat kan per kernvak verschillen. Zo krijg jij de tijd om je te ontwikkelen.

Projecten

Op het Limus werk je veel in projecten. In een project werk je juist samen met leerlingen van verschillende leerniveaus/schooladviezen en word je op je eigen niveau uitgedaagd. In de projecten verwerken we vakken zoals geschiedenis, biologie, scheikunde, kunst en economie, waarbij alle leerdoelen aan bod komen. Je krijgt dus niet elk uur een ander vak met een andere docent. Je bouwt kennis op in samenhang, net zoals in de echte wereld.

Leren samenwerken

Met de docent(en) bepalen jullie wat je gaat doen en welke rol elke leerling op zich neemt. Samenwerken in een groep leer je via de scrum-methodiek; een methode om slim, snel en handig samen te werken. Per groep worden de werkzaamheden van alle leerlingen gemonitord en weergegeven op een scrumbord. Je werkt in elk project volgens een vast stappenplan en vervult afwisselend meerdere rollen (denk aan voorzitter, tijdbewaker of notulist). Zo ontdek je welke rol jou goed ligt en hoe je in andere rollen kunt groeien. Per groep worden de werkzaamheden van alle leerlingen bijgehouden en weergegeven. Tijdens stand-up momenten bespreken jullie de voortgang: wat gaan jullie doen, wat gaat er goed en wat (nog) niet? Hierdoor leer je je rol steeds beter in te vullen en verantwoordelijkheid te nemen.

Verdiepingslessen

Bij elk project horen verdiepingslessen. Hier leer je bijvoorbeeld meer over vakken als geschiedenis, biologie, scheikunde en economie, zodat je genoeg kennis opdoet om het project uit te voeren. In verdiepingslessen dagen we je uit op je eigen niveau en stimuleren we je om steeds een stapje verder te gaan. De docent kijkt steeds naar wat je kunt en waar je nog verder kunt ontwikkelen.

Je leert vreemde talen

In de onderbouw (jaar 1 t/m 3) krijg je Engels en Nederlands. Daarnaast maak je in ons Taallab kennis met andere talen. Je krijgt niet standaard Frans en Duits zoals op veel scholen, maar je kunt ook een andere taal kiezen zoals Spaans of Chinees. Want een taal leren is veel leuker als je er zelf voor kiest. In het Taallab leer je de taal écht gebruiken, oefen je via apps en krijg je les van gastdocenten. In leerjaar 3 kun je, afhankelijk van je profiel, kiezen om met een extra vreemde taal naar het schoolexamen en/of eindexamen te werken.

Jouw tienerbrein

Het brein van een tiener werkt anders dan dat van een volwassene. En daar sluiten we op het Limus bij aan. Om ervoor te zorgen dat je meer leert, met meer plezier en je bewuster bent van je ontwikkeling, werken we met het International Middle Years Curriculum (IMYC). Het IMYC is een onderwijsconcept voor leerlingen van 11 – 15 jaar, dat helemaal opgebouwd is rondom de behoeftes van het tienerbrein. Op het Limus gebruiken we het als basis voor opdrachten en projecten. Op die manier verbinden we verschillende vakken en vakgebieden met elkaar. Het lesmateriaal is afgestemd op de gangbare internationale én Nederlandse leerdoelen, je doet kennis op en leert vaardigheden aan.

Meer evalueren, minder beoordelen

Er zijn verschillende manieren waarop we meten wat je hebt geleerd. Bij de kernvakken meten we geregeld waar je staat, zodat we het leerniveau per kernvak aan kunnen passen op wat jij nodig hebt. Je kunt dus bij verschillende kernvakken op verschillende niveaus werken. Zo kun je Nederlands doen op havo-niveau en Engels op tl-niveau; net wat je aankunt en nodig hebt.

De lesstof die bij de projecten hoort, volgen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een quiz aan het eind van een verdiepingsles of een toets over de stof van een aantal verdiepingslessen bij elkaar.

Elk project sluit je af met een eindproduct, waarin je laat zien wat je hebt geleerd. Dat mag op veel verschillende manieren, graag zelfs! Denk aan een tentoonstelling, toneelstuk, demonstratiepracticum, uitvoering of een presentatie. Daarin laat je niet alleen zien wat je hebt geleerd, maar ook hoe dat is gegaan. Want ook daar leer je veel van. Iets kan voor jouw gevoel volledig mislukken en toch een goede leerervaring opleveren.

Begeleiding en ontwikkeling

In je portfolio houden we bij hoe je je ontwikkelt. Je ziet waar je al goed in bent en waar je je nog in moet of kan ontwikkelen. Op basis daarvan kun je in projecten kiezen voor onderdelen en onderwerpen waar je meer van wilt of moet weten. En natuurlijk leren we je in hoe je dit ontdekt van jezelf. Als je daaraan toe bent, maak je hierin steeds meer je eigen keuzes.

Op het Limus zit je in mentorgroepen van 20 tot 30 leerlingen, zodat er veel aandacht is voor de persoonlijke begeleiding en ontwikkeling van een leerling. Mentoren van verschillende mentorgroepen hebben veel contact met elkaar. Daardoor hebben we goed zicht op de individuele ontwikkeling van alle leerlingen.

Jaar 1 t/m 3

Als je start, zit je met leerlingen met vmbo tl-, havo- en vwo-advies bij elkaar in één groep. Met deze groep start je op, eindig je de dag, voer je projecten uit en volg je verdiepingslessen. Kernvakken volg je op je eigen school/leerniveau. Je schoolniveau stellen we per kernvak in het jaar bij. Verdiepingslessen en projecten volg je met schoolgenoten met verschillende schooladviezen en (in de toekomst) uit verschillende leerjaren. Aan de hand van vastgestelde leerdoelen meten we op welk niveau jij werkt. In het derde jaar bekijken we met jou en je ouders welk niveau het beste bij jou past en op welk niveau je examen gaat doen. Hierdoor heb je meer tijd om je te ontwikkelen naar het niveau dat bij jou past.

Jaar 4 (en verder)

Vanaf het vierde jaar (bovenbouw) werk je naar het examen toe dat het best bij jou past. Ook in de bovenbouw werk je in projecten en krijg je de ruimte om kennis op te doen die je nodig hebt voor je examens. Je volgt kernvakken, profielvakken en doet projecten met daaraan gekoppelde verdiepingslessen.

Ik ontwikkel
mezelf

Ik leer de wereld ontdekken

Ik heb invloed op wat ik leer

Ik begrijp waarvoor ik leer

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze via het contactformulier of stuur een mail naar info@limus.nl. 

Hoera!

In augustus 2023 starten we met xx leerlingen!

Contact

Vragen? Stel ze gerust! We nemen zo snel mogelijk contact op.